• Investigamos e propoñemos a mellor solución
  • Mediamos entre os axentes implicados
  • Deseñamos o espazo
  • Realizamos a obra e o equipamento
  • Definimos e implantamos a imaxe corporativa
  • Participamos na posta en marcha
  • Formamos e acompañamos
  • En espazos colectivos buscamos emprendedores
  • Promocionamos e divulgamos o proxecto

render proycto Crego e Monaguillo